Avilius | Angst
Book
en tid!

Kære dig,
Vores grupper er midlertidigt sat på pause, mens vi finder ud af, hvordan vi kører dem på den helt rigtige måde. Indtil da kan vi anbefale at starte et forløb i individuel terapi. Kh Avilius 💖

 Ledige pladser

Angst

Næste holdstart: Venteliste

Til dig, der…

Ængstelighed. Uro. Tankemylder. Katastrofetanker. Vi kender det alt for godt. Her i gruppen arbejder vi med den ængstelighed, du oplever.

…oplever præstationsangst
…oplever angst i hverdagen
…vil klædes bedre på til tilbagefald
…har lyst til at vide mere om dig selv
…har brug for værktøjer til at håndtere ængstelighed
…vil lære at overvinde angsttanker
…oplever præstationsangst
…oplever angst i hverdagen
…vil lære at overvinde angsttanker
…har lyst til at vide mere om dig selv
…vil klædes bedre på til tilbagefald
…har brug for værktøjer til at håndtere ængstelighed

Program

Forløbet er bygget op som gruppesessioner, hvor vi hver uge introducerer nye temaer og arbejdsmetoder. Vi vil arbejde analyserende med problematikkerne og spejle os i hinandens oplevelser.

Gruppen løber over seks uger med sessioner af to timers varighed. I gruppen vil du møde andre unge, der har lignende udfordringer.

⚠️ Bemærk, at gruppen ikke er en erstatning for egentlig psykiatrisk behandling, men hjælp til selvhjælp eller et godt supplement til dig, der venter på at komme i behandling. Er du i tvivl, eller lider du af moderat til svær angst, så kontakt først din egen læge.

Her i oversigten kan du få et indblik i nogle af de emner, vi skal runde i gruppen.

Angst er en kompleks størrelse, der refererer til et bredt spektrum af tilstande og oplevelser – lige fra et abstrakt filosofisk begreb og eksistentielt grundvilkår over psykiatriske diagnosebetegnelser til en kropslig fornemmelse i en konkret situation.

Frygt, angst og ubehag er i stigende grad til stede i vores hverdag, men det kan være svært at indfange den og spotte, hvor den sniger sig ind - og ikke mindst hvordan vi kan håndtere den. Vores håb er, at du som en del af angstgruppen vil lære dig selv og angstens væsen bedre at kende, og at du vil gå herfra med en rygsæk af psykologiske indsigter og værktøjer, som du kan bruge fremadrettet.
Til første session introducerer vi os for hinanden. Det er vigtigt, at vi får etableret et åbent og omsorgsfuldt miljø, så vi kan støtte og få gavn af hinanden gennem forløbet.

Vi snakker hertil om, hvordan kroppen reagerer på ubehag og angstanfald, og hvad dette kan betyde.

Sessionen tager form som en vekselvirkning mellem undervisning fra gruppelederne (psykoedukation) og udveksling af gruppens egne erfaringer med kropslige reaktioner på angst. Vi introducerer den kognitive diamant, og påbegynder i fællesskab en såkaldt 5-kolonneanalyse for at få overblik og sprog for, hvad vi oplever.
Adfærd kan sommetider understøtte og vedligeholde angst. Vi snakker om, hvordan vi normalt reagerer, når vi oplever ubehag, og øver os ved at lytte til hinandens historier og undersøge, hvad der er gode og mindre gode løsninger.

Vigtigst snakker vi om, hvordan vi kan ændre dele af vores adfærd med henblik på at udvikle os og reducere angst. Vi øver os i at udpege sikkerheds- og undgåelsesadfærd, og vi forbereder os på den første eksponeringsøvelse – en teknik hvor man langsomt og velforberedt konfronterer en del af sit ubehag. Vi snakker også om teknikker til at håndtere akut angst.
Vi arbejder med negative automatiske tanker. Vi snakker om og støtter hinanden i, hvordan vi bryder med låste tankemønstre og undersøger, hvilke tanker der vedligeholder os i vores angstposition. Her fremhæves sammenhængen mellem vores tanker, adfærd, krop og følelser.

Vi øver os i at spotte og modarbejde kognitive forvrængninger, samt i at generere mere hensigtsmæssige alternative tanker. Samlet set kaldes det at arbejde med tanker på denne måde for
kognitiv omstrukturering.
Omsorg for og udveksling med de andre gruppedeltagere kan være et vigtigt skridt imod selvomsorg og selvaccept i arbejdet med angst. I denne session arbejder vi blandt andet med, hvordan accept kan være et vigtigt værktøj, når du vil overkomme angst og ængstelige tanker.

Vi øver os i alternative tanketeknikker, herunder at forstå og tackle bekymrer om bekymringerne samt om at lade tankerne være.

Til denne session introducerer vi desuden nogle socialfobi-relaterede teknikker. Det gør vi, fordi vi som unge ofte har angsten ekstra meget med på slæb i sociale sammenhænge.
Leveregler er de mere eller mindre bevidste regler vi hver især har om, hvordan vi bør leve. Leveregler slår bro mellem fortid, arv og nutid og giver os en ramme til at forstå, hvorfor vi tænker og handler som vi gør baseret på vores kontekst og tidligere oplevelser.

Vi øver os i at se levereglernes tidligere brugbarhed og effekt, analyserer og undersøger uhensigtsmæssige leveregler og påbegynder arbejdet i at udforme alternativer til dem.

I forlængelse af dette snakker vi om forståelsen af angst i samfundet. Vi ser på, hvilke bredere elementer, der kan kobles til de enkelte gruppedeltageres specifikke oplevelser, samt hvad der påvirker vores generation af unge.

Vi sætter således vores angst i kontekst som et samspil mellem vores liv og oplevelser, vores biologi og de ængstelige udtryksformer, der er i vores samfund.
Til den sidste session slår vi ring på eventuelle løse ender og følger op på ønsker fra jer.

Fokus for sessionen er blandt andet at genbesøge og opsummere de værktøjer og indsigter, I har fået og vil have med på jeres videre rejse. Vi forsøger at danne overblik over, hvad vi har lært, og hvad vi fortsat vil arbejde videre på.

Vi taler om det naturlige ved fremskridt og tilbagefald, og vi arbejder på hver især at sammensætte en plan for, hvordan vi vil arbejde videre med angsten og eventuelt håndtere en forværring. Vi siger farvel til hinanden i gruppesammenhængen 💔

Gruppeleder(e)

Carina og Eskild

Vi hedder Carina og Eskild, og sideløbende med vores uddannelse til at blive psykologer arbejder vi som samtalepartnere og gruppeledere i Avilius. Vi har begge professionel erfaring med behandling af angst fra blandt andet psykiatrien og Angstforeningen, og vi har begge personlige erfaringer med angst. Lysten til at lave dette forløb udsprang blandt andet af vores oplevelse af, hvor meget det kan hjælpe at arbejde med håndgribelige værktøjer til angst – herunder særligt i en gruppesammenhæng, hvor man kan støtte og lytte til hinanden.

Derudover synes vi, det er frustrerende, at det skal være så svært for unge mennesker at få hjælp til mild eller moderat angst og ubehag, før det virkelig brænder på. Vi ville gerne skabe en mere tilgængelig mulighed for at forebygge og afhjælpe angst hos unge, samt forsøge at aftabuisere fænomenet og reducere den skam, mange kan føle omkring deres angst.

Mød Eskild Mød Carina

Tidligere deltager i Angst:

"Det fungerede super godt det at være i en gruppe, fremfor individuel terapi. Det gjorde, at man havde nogle at spejle sig i, og man følte sig derfor ikke alene og mærkelig med sin angst."

Tidligere deltager i Angst:

"Der så lettende, at forløbet er enormt billigt sammenlignet med praktiserende private psykologer, og hvor konstruktivt og meningsfuldt forløbet samtidig er."

Tidligere deltager i Angst:

"Det var en skøn og lærerig oplevelse, som har givet mig nye værktøjer og perspektiver til at forstå og håndtere min angst."

Tidligere deltager i Angst:

"Jeg oplevede at føle mig hørt og grebet i den måde min angst kommer til udtryk på, samt få udvidet min horisont gennem de andre gruppemedlemmers oplevelser med angst."

Tidligere deltager i Angst:

"Jeg oplevede at blive opmærksom på mine destruktive tanker, usunde handlingmønstre og at forstå teorien bag min angst."

Praktisk info

Det er vigtigt, at selvudvikling ikke vælter økonomien. Du kan vælge at betale hele beløbet (1998,-) inden forløbets start eller 333,- per gang :)

Inden forløbets start inviteres du til en uforpligtende individuel samtale à 30 minutters varighed med en af gruppelederne, hvor du kan høre mere, og finde ud af, om gruppeforløbet er noget for dig.


Samtalen kan enten foregå telefonisk eller på Vesterbrogade – på den måde kan du også møde os og se lokalerne.


Formålet med forsamtalen er dels at hjælpe dig med at beslutte, om du kunne tænke dig en plads i gruppen, og dels at høre lidt om din problematik, så vi kan vurdere, om gruppeforløbet kunne være en god hjælp for netop dig.


Forsamtalen er gratis og uforpligtende, og du skal ikke beslutte noget med det samme.

Gruppen foregår som gruppesessioner af to timers varighed over seks uger. Det er således et kort, intensivt forløb på 12 timer i alt.

Du er ung, mellem 16 og 30 år og oplever angst i hverdagen: måske relateret til særlige situationer såsom eksamens- og præstationssituationer, sociale situationer eller i andre sammenhænge, eller måske som grublerier, tankemylder eller kropslig uro.


Din angst er mild til moderat, og du vil gerne arbejde med at reducere dens indvirkning på dit liv og forebygge, at den bliver forværret.


Samtidig har du lyst til at være en del af en støttende gruppe med andre unge, der står over for lignende problematikker. Du er nysgerrig på, hvordan man kan forstå angst fra et psykologisk perspektiv, samt på hvilke værktøjer, der har vist sig effektive til behandling og reduktion af angstproblematikker.


⚠️ Bemærk, at gruppen ikke er en erstatning for egentlig psykiatrisk behandling, men hjælp til selvhjælp eller et godt supplement til dig, der venter på at komme i behandling. Er du i tvivl, eller lider du af moderat til svær angst, så kontakt først din egen læge.

Der er endnu ikke aftalt startdato på næste hold. Vi samler løbende deltagere ind på en venteliste og starter et nyt hold, når der er nok tilmeldte.

Trygge rammer.

Gruppen foregår i vores hyggelige praksis – en stor og rummelig lejlighed i hjertet af Vesterbro. Sådan arbejder vi bedst.

Er Angst det rigtige forløb for dig?

Skriv dig op eller hør mere ved at skrive til os eller booke et opkald.

Det er ok bare at være nysgerrig.

Uanset om du er klar til at starte i terapi, har konkrete spørgsmål eller bare vil vide lidt mere om os, kan du skrive til os her. Vi svarer i løbet af et par dage.

“For there is always light, if only we’re brave enough to see it – if only we’re brave enough to be it” — Amanda Gorman, The Hill We Climb
“Hvis du kunne gøre det hele igen, ville du gøre det hele igen” — Caspar Eric, Alt hvad du ejer
“Én dag af gangen med min ryg op af muren, hovedet helt i vejret og benene på jorden” — Artigeardit, Stå Op Gå Ned
“Den der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet” — Karen Blixen, 1932
“The only way out is through” — Iceage, Lockdown Blues